Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Görünməz Təhlükə Qurbağa Balığı

Daha çox tropik bölgələrdə yaşayan qurbağa balıqları (Uranoscopus scaber), adətən yalnız gözləri çöldə qalacaq şəkildə, özlərini quma və palçığa basdırarlar. Üzgəclərindən kürək kimi istifadə edərək və sağa-sola doğru qıvrılaraq bədənlərini qumun və ya palçığın içərisinə saxlayarlar. Bu balıq növünün solğun qəhvəyi bədəni və üzərindəki ağımtıl ləkələr, balığın palçıq və ya qumda görünməməsinə imkan verər. Quma basdırıldıqdan sonra çox az hərəkət edərək, düşmənlərinin diqqətini öz üzərinə çəkməməyə çalışar. Lazım gəldikdə isə gizləndikləri yerdən ortaya çıxaraq, ovlarını qəflətən elektriklə vurarlar. Qurbağa balıqlarının başlarının üzərindəki böyük gözləriylə yanaşı, 50 voltluq elektrik istehsal edən orqanları vardır. Bu dərəcə bir elektrik cərəyanı, qurbağa balığına toxunan balıqları geriyə doğru tullayacaq qədər güclüdür.(167)

Bu balıqların üzgəcləri, qəlsəmələri, göz quruluşları, ağızları, bir sözlə, bütün bədən orqanları, yaşadıqları mühitə ən uyğun şəkildə yaradılmışdır. Məsələn, qurbağa balığının ağzının içində kiçik bir ətli quruluş olur. Bunu çölə çıxarıb sağa-sola tərəf salladığı təqdirdə diqqətcil balıqların diqqətini çəkir və özünə yaxınlaşan canlıları asanlıqla tutmasını təmin edər. Təxminən 30 sm uzunluğundakı qurbağa balığı, öz böyüklüyündəki ovları belə uda bilir. Ağzı öz həcminin 12 mislinə qədər şişib böyük bir tozsoran kimi, yüksək bir sovurma təsiri meydana gətirərək ovunu sorar. Bu sorma əməliyyatı qəribə bir sürətlə, saniyənin 6000-də bir hissəsi qədər bir müddətdə reallaşar.(168)

Bundan başqa qurbağa balığının sinə üzgəclərinin üstündə zəhərli tikanları da vardır. İnsan üçün də ölümcül ola biləcək dərəcədə zəhərli olan bu tikanlar, balığın elektrikdən başqa ikinci müdafiə olunma mexanizmidir. Bütün xüsusiyyətləriylə yaşadığı yerə ən uyğun sistemlərlə təchiz edilmiş olan bu canlı, bu mükəmməl təfərrüatlara, yarandığı ilk gündən etibarən sahibdir. Çünki onu yaradan, ona özünü müdafiə etməsi üçün bir neçə xüsusiyyətləri verən, üstün güc, hökm və hikmət sahibi olan Uca Allahdır. Bir Quran ayəsində belə buyurulur:

Allah göyləri və yeri Yaradandır. O sizin üçün özünüzdən zövcələr, heyvanlardan da cütlər yaratdı. O sizi bu yolla çoxaldır. Onun heç bir bənzəri yoxdur. O, Eşidəndir, Görəndir. (Şura surəsi, 11)

Elektrik Hissləriylə Ovlanan Iynəli Skatlar

İynəli skatların gözləri, yastı bədənlərinin yuxarısında, ağızları isə aşağıdadır. İynəli skatların, ovlanma əsnasında görmə hissindən elə də çox faydalanmaları lazım deyil. Bunun əvəzinə həssas elektrik hisslərindən istifadə edərlər. Bunlar köpək balıqlarına bənzər bir şəkildə, başlarının alt tərəfindəki Lorens lampaları adlanan mürəkkəb bir elektrik sensoru sistemindən istifadə edərlər. Bunun sayəsində 2 metrdən daha uzaqda ya da qumun altında gizlənən ovları hiss edə bilərlər. Bu xüsusiyyətləri çay dibi, okean döşəməsi kimi zəif sularda yaşayan skatlar üçün çox faydalıdır və skatın palçıqlı süxurlarda basdırılmış gizli ovlarını tapmasına imkan verər.(169) Bəzi skat növləri isə bədənlərində güclü elektrik şokları istehsal edərək bunu düşmənlərinin hücumunun qarşısını almaq ya da çaşdırmaq üçün bir silah kimi də istifadə edərlər.

Skatların boşaltdıqları elektrik cərəyanı, 8-220 volt arasında dəyişə bilir.(170) Məsələn, Sakit okean skatı 50 voltluq elektrik boşaltdığı təqdirdə, böyük bir bədənə sahib bir dəniz aslanını xeyli ürküdə bilər. Bu miqdar, həmçinin özünə təmas edən bir dalğıcın ürəyinin fəaliyyətini dayandırmaq üçün də kifayətdir.(171)

İynəli skatların, belə təhlükəli bir silahı, doğulduqları andan etibarən məharətlə istifadə etmələri, şübhəsiz ki, fövqəladə bir vəziyyətdir. Darvinistlər üçünsə bu sistemin mənşəyi tamamilə çətin bir çıxılmaz vəziyyətdir. Necə ki, Çarlz Darvin də, Origin of Species (Növlərin Mənşəyi) adlı kitabının "Nəzəriyyənin çətinlikləri" başlıqlı hissəsində bu canlılara toxunmuş və nəzəriyyəsinin bu balıqlardakı fövqəladə xüsusiyyətləri izah edə bilmədiyini qəbul etmişdir.(172) Üstəlik, Darvindən bu yana keçən vaxt ərzində, elektrikli balıqların, Darvinin zənn etdiyindən xeyli mürəkkəb bir quruluşa sahib olduqları aydın olmuşdur. Buna görə də elektrikli balıqlar, canlılara aid yüzlərlə, minlərlə təfərrüatda olduğu kimi dövrümüzdəki darvinistlərin ən böyük qorxulu yuxularından biridir.

İynəli skatlar köpək balıqları kimi Lorenzini lampalarına sahibdirlər. Bunun sayəsində 2 metr kənardakı, hətta qumun altındakı canlıların belə yerini müəyyənləşdirə bilərlər. Bəzi skat növləri isə bədənlərində 220 volta çatan elektrik şokları istehsal edə bilir. Bu məlumatlar darvinistlər üçün böyük bir itkidir. Elektrikli balıqlar təkamül nəzəriyyəsini kökündən çürüdür.

Ovunu Iflic Edə Bilən Elektrikli Pişik Balığı

Afrikanın tropik bölgələrindəki şirin sularda yaşayan elektrik pişik balığı (Malapterurus electricus) 450 voltluq elektrik istehsal edə bilər. Bu yüksək elektrik potensialını, özünü müdafiə etmək və ovlamaq üçün lazım olduğu şəkildə idarə edə bilər. Bu balıqlar ovlarını və düşmənlərini gicəlləndirmək, elektrik şokuna məruz qoymaq mövzusunda çox məharətlidirlər. Pişik balığının elektrik istehsal edə bilməsi əhəmiyyətli bir qabiliyyətdir; ancaq elektrikdən ehtiyacları istiqamətində, doğru fasilələrlə və doğru hədəfi vuracaq şəkildə istifadə edə bilməsi isə başqa bir möcüzəvi hadisədir.

Pişik balığının elektrik orqanları, demək olar ki, bütün bədəninə yayılmışdır. Elektrik, müxtəlif əzələ toxumalarında və balığın yumşaq dərisinin altında olan nazik jeleyə bənzər təbəqədə əmələ gələr. Bu elektrik orqanıyla balıq, bir dəfəyə 300-400 voltluq elektrik boşaldaraq ovunu iflic edə bilər.(173) Hər elektrik boşalması, balığın elektrik orqanlarındakı gərginliyi azaldır; buna görə də yenidən enerji toplamaları üçün müəyyən bir vaxt keçməlidir. 2 santimetr uzunluğundakı bala pişik balığı belə, 10 voltluq elektrik istehsal edə bilər.

Bütün canlılar, doğulduqları andan etibarən ehtiyac duyacaqları sistemləriylə birlikdə yaradılarlar. Bu canlıların təsadüf nəticəsində, daha əvvəl görmədikləri bir mühitlə tam bir uyğunluq içində olmaları qeyri-mümkündür. Canlıları sahib olduqları mükəmməl sistemlərlə birlikdə yaradan, bütün varlıqların məlumatına sahib olan onları yoxdan var edən Uca Rəbbimiz Allahdır. Rəbbimiz yaratdıqlarına "…Şəfqətlidir, Rəhmlidir"dir. (Bəqərə surəsi, 143)

Tropik bir şirin su balığı olan elektrikli pişik balığı 450 voltluq elektrik istehsal edə bilər. Bədənindəki bu elektriki yalnız bir təhlükə vaxtında və ya ovlanmaq istədikdə istifadə edər. Digər vaxtlarda bu şiddətli axın, daim nəzarət altındadır. Bütün varlıqlara olduğu kimi bu canlılara aid sistemləri də aləmlərin Rəbbi olan Allah yaradır və hər şey hər an Onun nəzarəti altındadır.

Elektriklə Görən Amazon Bıçaq Balıqları

Amazon bıçaq balıqları təxminən 2 metr uzunluğunda, quyruq və kürək üzgəcləri olmayan balıqlardır. Onun əvəzinə bədənlərinin alt hissəsindəki, o başdan bu başa uzanan üzgəclərini dalğalandıraraq özlərini irəli-geri itələyərlər. Bu üzgəclərindəki elektrik orqanları, zəif voltlu lakin tezliyi yüksək olan siqnallar yayarlar. Yalnız 3-10 voltluq cərəyanlardan saniyədə 300 dəfə göndərərək, ətraflarında güclü bir elektrik sahəsi meydana gətirərlər. (174)

Bu balıqların ən maraqlı xüsusiyyətləri ətrafdakı təzyiq dəyişikliklərini hiss edərək görmələrinə kömək edən yan xətlərdir. Yan tərəflərindəki bu üfüqi xətt, əslində minlərlə hüceyrədən təşkil olunan elektrik istehsal edən bir orqandır. Suyun içində hər iki istiqamətə tərəf yayılan elektrik siqnalları, qarşılarına çıxan obyektlərlə toqquşaraq sürətlə geri qayıdarlar. Geri əks olunan bu siqnallar, balığın dərisinin içindəki, digər qəbuledici hüceyrələr tərəfindən qəbul edilərlər. Balığın bədənindəki bu elektrik qəbulediciləri, azan siqnalları qiymətləndirərək, ətraf mühitin elektrik şablonunu əmələ gətirərlər. Qəbuledicilər beyində, gözə aid sinirlərlə eyni yerdə birləşirlər; buna görə də balıq bu elektrik şablonlarından görmə hissi olaraq faydalanar. Ətrafındakı dəyişiklikləri bu şəkildə hiss edən balıq, fövqəladə bir sürətlə qaça bilər və arxasındakı cisimlərdən də ən azı qarşısındakı cisimlərdən olduğu qədər xəbərdar ola bilər.

Amazon bıçaq balıqlarının üzgəclərindəki elektrik orqanları, zəif voltlu lakin tezliyi yüksək siqnallar yayarlar. Göndərilən elektrik siqnalları, qarşılarına çıxan obyektlərə dəyib geri qayıdar. Geri əks olunan siqnallar elektrik qəbuledici hüceyrələr tərəfindən qəbul edilər. Gələn bu siqnallar sanki balığın görmə orqanı kimi funksiya yerinə yetirər. Təhlükələri bu cür hiss edən balıq fövqəladə sürətlə qaça bilər və arxasındakı cisimlərdən də ən azı qarşısındakı cisimlər qədər xəbərdar ola bilər.

Bir çoxu, 50 hers qədər bir tezlikdə titrəyişli dalğalar əmələ gətirərək bunu heç bir problem yaşamadan həyata keçirir. Bu, evlərdəki şəbəkədən gələn elektrik tezliyi ilə eynidir. Növdən asılı olaraq dəyişən tezlik miqdarı, bəzilərində 2000 hersə çata bilər.(175) Miqdarı nə qədər olursa olsun, bütün bu balıqlar əmələ gətirdikləri elektrik sahələriylə, ovlarının və düşmənlərinin yerini mükəmməl şəkildə müəyyənləşdirə bilərlər. Şübhəsiz ki, bu sistem, təkamülçülərin səthi və aldadıcı izahlarındakı kimi təsadüfi proseslərlə izah oluna bilməz. Çünki ortada insanın bilik və bacarığından yüksək səviyyəli, üstün bir texnoloji sistem mövcuddur. Təkamülçü bioloq Riçard Doukins, insanın elektrikli balıqlar qarşısındakı məlumatsızlığını belə izah edir:

İstifadə etdikləri fiziki prinsip bizim başa düşməyimiz üçün çox yaddır. Bir əks-sədanın nə olduğu haqqında təsəvvürümüz var, amma bir elektrik sahəsiylə hiss etməyin nə olduğunu bilmirik. Bir neçə əsr əvvələ qədər elektrikin varlığından belə xəbərimiz yoxdu.(176)

Burada ifadə edilən məqam olduqca əhəmiyyətlidir. İnsan bir neçə əsr əvvələ qədər elektrikdən belə xəbəri olmadığı halda, elektrikli balıqlar milyonlarla ildir ki, bu istehsalı həyata keçirirlər. Darvinizmə möhkəm şəkildə bağlı bir ateistin aydın şəkildə ifadə etdiyi bu həqiqət, canlılardakı mükəmməl sistemlərin təsadüfi proseslərlə izah edilə bilməyəcəyini də yenə çox əhəmiyyətli bir dəlil olaraq ortaya qoyur.

Məşhur fizik və yazıçı Prof. Pol Deyvis də təsadüf iddialarına qarşı bu cavabı verir:

Əgər təbiətin dərinliklərində baş verən hadisələrin mürəkkəbliyi, dünyanın ən ağıllı beyinləri tərəfindən belə çətin başa düşülürsə, bu hadisələrin yalnız bir qəza, ixtiyari bir təsadüf nəticəsində baş verdiyini necə düşünə bilərik? (177)

Bunun cavabı əslində çox aydındır: Allahın varlığını, birliyini qəbul etmək istəməyənlər, qəribə bir şəkildə baş verməsi qeyri-mümkün olan hər şeyə inanmağı gözə alırlar. Həqiqətlər qarşısında müqavimət göstərənlərin bu vəziyyətləriylə əlaqədar olaraqsa, Quranda belə xəbər verilir:

Quranı anlamasınlar deyə, Biz onların qəlbinə örtüklər çəkdik, qulaqlarına da tıxac vurduq. Sən Quranda Rəbbinin Tək Allah olduğunu yada saldığın zaman onlar bu dəvətə nifrət edərək arxalarını çevirib gedərlər. (İsra surəsi, 46)

Fasiləsiz Elektrik Istehsal Edən Xəyali Bıçaq Balıqları

Orta və Cənubi Amerikadakı göllərdə yaşayan xəyali balıqların təxminən 50 növü vardır. Həm irəliyə, həm də geriyə doğru üzə bilən bu balıqlara, yanları düz, uzun, bıçaq bənzəri görünüşlərindən ötrü, xəyali bıçaq balıqları da deyilir. Xəyali bıçaq balıqları yaxınlıqdakı obyektlərin yerini müəyyənləşdirmək üçün, zəif gərginlikli elektrik istehsal edə bilərlər. Gecələri ovlanan bu balıqlar, ətraf mühiti analiz etmək üçün, təxminən 1 kilohers tezliyə qədər (saniyədə 1000-ə çatan) siqnallar göndərirlər. Lakin siqnalların tezliyi və forması, suyun bulanıqlığına görə dəyişər. (178)

Öz varlığından xəbərsiz, ətraf mühiti elektrik siqnallarıyla görən bu canlının yaradılışında bir məqsəd vardır. Kainatdakı trilyonlarla incəlik kimi, bu canlının xüsusiyyətləri də, insanın, hər şeyin Yaradıcısı olan Uca Rəbbimizi təqdir etməsi üçün yaradılmışdır.

Quranda bəzi insanların "Allahı layiqincə qiymətləndirmədilər" (Ənam surəsi, 91) ancaq bəzi insanların da nümunəvi müsəlman rəftarı olaraq "O kəslər ki, ayaq üstə olanda da, oturanda da, uzananda da Allahı yad edir" "göylərin və yerin yaradılması haqqında düşünür""Ey Rəbbimiz! Sən bunları əbəs yerə xəlq etməmisən. Sən pak və müqəddəssən. Bizi Odun əzabından qoru!" (Ali İmran surəsi, 191) dedikləri bildirilir.

Şəkildə görülən qara rəngli xəyali bıçaq balığı 1 voltdan aşağı elektrik siqnalı istehsal edər. Bu aşağı volt, balığın həm əlaqə yaratması, həm də gedəcəyi istiqaməti müəyyənləşdirməsi üçün əhəmiyyətlidir. Bu kiçik balığı yaradan Allahdır. Möhtəşəm bir sistemlə onu təchiz edən Allahdır. Bu canlı, həyatının hər anında Uca Rəbbimizin qoruması və himayəsi altındadır. Məhz buna görə də bütün sistemləri və yaşayış mühiti, canlının ən mükəmməl şəkildə yaşayacağı kimi yaradılmışdır.

Darvinistlərin Çıxılmaz Vəziyyəti: Elektrikli Balıqlar

Elektrikli balıqlar darvinistləri çıxılmaz vəziyyətə qoyan dəniz altı canlı qruplarının ilkidir. Bu hissədə qeyd olunan bəzi nümunələrdə də görüldüyü kimi yer üzündəki sularda, bir-birlərindən çox fərqli quruluşlara sahib elektrikli canlılar mövcuddur. Bu fərqlər elə dərindir ki, darvinistlər, öz saxta nəzəriyyələrinə görə bu canlıları bir-birləriylə əlaqələndirə bilmir, bu fövqəladə mexanizmin sistemini heç bir şəkildə izah edə bilmirlər.

Necə ki, elektrikli balıqlar mövzusu, nəzəriyyənin sahibi olan Darvini də bəzi etiraflar etməyə məcbur etmişdir. Darvin, Növlərin Mənşəyi (The Origin of Species) adlı kitabının "Nəzəriyyənin çətinlikləri" başlıqlı hissəsində, elektrikli balıqları təkamüllə izah etməyin qeyri-mümkün olduğuna belə toxunmuşdur:

Balıqların elektrik orqanları da çətinliklə xarakterizə edilə biləcək başqa bir nümunədir. Çünki bu xariqüladə orqanların hansı mərhələlərlə əmələ gəldiklərini başa düşmək qeyri-mümkün görünür. Lakin bu təəccüblü deyil, çünki nə işə yaradıqlarını belə bilmirik... Elektrikli orqanlar, xeyli ciddi başqa bir çətinlik də yaradır; bunların bəzisi (guya) qəbilələrindən olduqca fərqli olan, demək olar bir çox balıqda əmələ gəlir.(179)

Darvinin nəzəriyyəsi üçün çətinlik kimi göstərdiyi bu vəziyyət, əslində növlərin bir-birlərindən ayrı bir şəkildə yaradıldıqlarının aydın bir dəlilidir. Balıqlardakı elektrikli orqanların bir-birləriylə əlaqə yaradıla bilməyən, çox sayda növdə müşahidə olunmasını təkamüllə izah edə bilməyən Darvinin, bu mövzudakı ifadələrinin digər bir hissəsi də belədir:

Bir orqan, xüsusilə bir-birlərindən çox fərqli həyat vərdişləri olan eyni sinfin bir neçə üzvündə mövcud olarsa, bizlər, ümumiyyətlə, bu orqanların varlığını ortaq bir atadan varislik yoluyla nəql olunduğunu deyərik... Buna görə də əgər bu elektrikli orqanlar ibtidai bir atadan nəql olunubsa, bütün elektrikli balıqların bir-birləriylə xüsusiylə də qohum olmalarını gözləyərdik, lakin vəziyyət heç də belə deyil... Bu xüsusiyyəti daha yaxından araşdırdığımız təqdirdə, elektrikli orqanlara sahib balıqlarda bunların bədənlərinin müxtəlif yerlərinə yerləşdirildiyini, zirehlərinin tənzimlənməsində və Paciniyə görə elektrikin aktivləşdirilməsi müddətində quruluş etibariylə fərqlilik göstərdiklərini və son olaraq ayrı mənbələrdən sinirlərlə qidalandığı görürük, bəlkə də bütün bu fərqliliklər içərisində ən əhəmiyyətlisi budur.(180)

Burada bunu xatırlatmaq lazımdır: Darvin bu izahları və araşdırmaları apardığı dövrdə hüceyrənin nəyə bənzədiyini belə bilmirdi. Buna görə də bir elektrikli orqanın necə bir zülal sisteminə sahib olduğu və bu xüsusi zülalların necə eyni vaxtda və mükəmməl bir mexanizmlə işlədiyi haqqında da heç bir fikri yox idi. Əslində bütün bunlar bir yana, Darvinin, zülalın varlığından belə xəbəri yox idi. Nəzəriyyəsi üçün ən böyük çətinliyin əslində tək bir zülal olduğunu da, şübhəsiz ki, bilmirdi. Əlbəttə ki, tək bir zülal ilə təkamül yalanının çöküb aradan qalxacağını, tək bir zülalın bütün tezislərini tamamilə yox edəcəyini bilmirdi.

Darvinistlər Tək Bir Zülalın Əmələ Gəlməsini Izah Etməkdə Belə Acizdirlər

1. Sürət müəyyənləşdirən nüvə
2. Elektrik orqanı
3. Pasif Zar

4. Aktiv pərdə
5. Passiv pərdə
6. Onurğa mühərrik siniri

Dənizdə yaşayan bir canlının bədənindəki kiçik bir orqan, insanları heyrətləndirən, o canlının yaşaması üçün isə olduqca vacib olan bir funksiya yerinə yetirir. Canlının bədənində belə güclü elektrik saxlaması, bunu istehsal edəcək orqanlara sahib olması və bunu nəzarətli şəkildə istifadə etməsi böyük bir möcüzədir. Elektrikli balıqlar, Darvinin ən böyük müəmmalarından biridir.

Darvin, elektrikli balıqlarla əlaqədar ən böyük çətinliyin, fərqli növlərdə ortaya çıxmış eyni xüsusiyyətlər olduğunu zənn edirdi. Şübhəsiz ki, elektrikli balıqlarla əlaqədar bu həqiqət, nəzəriyyə üçün həqiqətən də böyük bir çıxılmaz vəziyyət idi. Lakin nəzəriyyənin bütün iddialarını tamamilə yox edəcək həqiqət, bu balığın elektrik orqanında elektrik əmələ gətirən və ya başqa bir quruluşda mövcud olan tək bir zülalın belə əmələ gəlməsinin darvinistlər tərəfindən izah edilə bilməməsi və izah edilə bilməyəcək olmasıdır.

Darvinin açıq şəkildə "çətinlik" olaraq izah etdiyi bu vəziyyət, əslində təkamül nəzəriyyəsini zorla qəbul etdirmə səyindən qaynaqlanır. Çünki elm təkamül nəzəriyyəsinin əksi istiqamətində dəlillər təqdim etdiyi halda, darvinistlər, xəyali ailə ağacını zorla bu canlılarla uyğunlaşdırmağa çalışırlar. Ancaq elektrikli balıqların, ortaq xüsusiyyətinin elektrikdən istifadə etmələri olmasına baxmayaraq, bir-birlərindən olduqca fərqli anatomik xüsusiyyətlərə sahibdirlər. Bu istiqamətləriylə təkamülçülərin xəyali ailə ağacı bəyanatlarını yox edərək, təkamül nəzəriyyəsi üçün başlı-başına bir çıxılmaz vəziyyət meydana gətirirlər. Məsələn, Cənubi Amerika elektrik balığı və Afrika elektrik balığı, öz ətraflarında meydana gətirdikləri elektrik sahələrinin azmasını hesablayaraq, qaranlıq sularda görüş məsafələrini artıra bilərlər. Ancaq hər iki qrup balığın da elektrostatik görmə sistemləri arasında, darvinistlər xəyali bir təkamül əlaqəsi qura bilməzlər. Elektrikli ilan balıqlarında, torpedo balıqlarında, iynəli skatlarda və elektrik pişik balığında isə ovlarını öldürmək üçün yüksək gərginlikli generator mövcuddur. Təkamülçülər bu elektrik orqanlarının da hər bir balıq qrupunda bir-birlərindən ayrı bir şəkildə əmələ gəldiyini qəbul etmək məcburiyyətində qalmışdırlar.(181)

Ohio Əyalət Universitetinin Beyin Elmləri şöbəsindən Prof. Hovard C. Hyuz, təkamül nəzəriyyəsinin qarşısındakı bu aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan maneəni belə təsvir edir:

Çarlz Darvin balıqlardakı elektrik orqanlarının varlığından ötrü təbii seleksiya nəzəriyyəsinin nəticələri haqqında narahatlıq hissi keçirirdi, çünki bunlar digər orqanlardan keçid olmayan orqanlar idi: ya da daha yaxşısı, balıqlardakı elektrik orqanlarının keçid formaları gözlənilməz bir şəkildə göstərilsə də, həqiqətən yeni bir orqan görünüşündə, dəyişmiş bir orqan kimi deyil. (182)

Bütün bu ifadələr darvinistlərin həqiqətlər qarşısında nə qədər müqavimət göstərdiklərinin bir göstəricisidir. Çünki Darvin və tərəfdarları, canlıların fərqli növlər olaraq ayrı-ayrı və mükəmməl hallarıyla yaradıldıqlarını qəbul etmək istəməzlər. Buna görə də təkamül nəzəriyyəsinə kor-koranə bir bağlılıq göstərərək, təsadüflərin müəyyən bir yolla müxtəlif canlılarda eyni mükəmməl sistemi qüsursuz olaraq əmələ gətirdiyini müdafiə edirlər. Hələ tək bir canlı növündəki elektrik orqanının necə əmələ gəldiyini izah edə bilmədikləri halda, hətta bu xüsusi sistemin tək bir zülalını belə izah edə bilməzkən, bu xüsusi və mürəkkəb sistemə çox müxtəlif canlılarda rast gəlinməsi, saxta darvinist ssenarilərlə qətiyyən uyğunlaşdırıla bilmir. Məsələn, bəzi balıq növlərinin bədənlərinin müxtəlif yerlərində, birdən çox elektrik orqanının olması; bəzisində fərqli əzələ toxumasının, bəzisində fərqli sinir hüceyrələrinin olması kimi təfərrüatlar da təkamül ssenarilərinə uyğunlaşdırıla bilməyən digər maneələrdir.(183) Buna görə də darvinistlər, göstərilən bu fövqəladə mürəkkəblikdən ötrü, nəinki bu möhtəşəm strukturların təfərrüatlarını izah edə bilmir, bu mövzuda saxta bir ssenari belə uydura bilmirlər.

Darvinin Dövründəki Cəhalət Və Dövrümüzdəki Darvinistlərin Şok Edici Vəziyyəti

Bioelektrikin varlığı Nil çayında yaşayan elektrik keçirən balıqların varlığından ötrü qədim dövrlərdən bəri məlum idi. 18-ci əsrdə Galvani və Voltanın, qurbağalarda və digər heyvanlarda əzələ sıxılmasıyla elektrik arasındakı əlaqəni aşkar edən təcrübələri, bu istiqamətdəki məlumatların artmasına səbəb olmuşdur. Lakin elektrikli balıqların həyatı haqqında daha dəqiq məlumatlar, ancaq Darvindən 1 əsr qədər sonra əldə edilə bildi. Kembric Universitetində İngilis zooloq Hans Werner Lissman, 20-ci əsrin ikinci yarısında elektrik hiss etmə xüsusiyyətini ilk aşkar edən adam olaraq tanınır. Darvindən 100 il sonra Lissman bu elektrikli orqanlar üçün, " təkamül tarixləri... hələ də qaneedici bir cavab gözləyir" (184) deyə bildirir. O vaxtdan bu vaxta qədər bu saxta "təkamül tarixi" cavabsız qalmışdır, çünki canlıların tamamilə böyük bir saxtakarlığa əsaslanan belə bir təkamül tarixləri yoxdur.

Zəif elektrik cərəyanının məqsədi və faydası, Darvinin dövründə hökm sürən cəhalətdən ötrü başa düşülə bilməmişdir. 1950-ci illərə gəldikdə belə, zəif elektrik cərəyanlarının əhəmiyyəti hələ də müəyyənləşdirilə bilməmişdir. Daha əvvəl Darvinin ifadələrindən də başa düşdüyümüz kimi, canlılardakı qeyd olunan sistemlərin hamısının faydasız olduğu və heç bir funksiya yerinə yetirmədiyi zənn edilirdi. Darvinin dövründə hökm sürən cəhalətdən ötrü, təkamül iddiaları əsla izah edilə bilməyəcək möhtəşəm mürəkkəblikdəki strukturlar, təkamülçülər tərəfindən qısaca faydasız olaraq qəbul edilir və beləliklə də, təkamül üçün baş ağradıcı bir çətinlik olmaqdan çıxırdı. Bu baxımdan qiymətləndirdikdə dövrümüzdəki darvinistlərin vəziyyəti insanları Darvindən daha çox şok edir. Çünki onlar, canlı quruluşlarındakı mürəkkəblikləri və faydaları çox yaxşı bildikləri halda, Darvinlə eyni yanılmanı müdafiə edirlər.

Necə ki, bütün digər strukturlarda olduğu kimi, Darvinin faydasız olaraq gördüyü zəif elektrik cərəyanının da, sonrakı illərdə olduqca mürəkkəb bir cəhət təyin etmə sistemi üçün istifadə edildiyi, bir hiss olaraq funksiyaya və qabaqcıl texnologiya məhsulu bir iş prinsipinə sahib olduğu aydın oldu. Prof. Hovard Hyuz, zəif elektrik orqanlarının təkamül nəzəriyyəsini necə çıxılmaz vəziyyətdə qoyduğunu Sensory Exotica (qeyri-adi hisslər) adlı kitabında belə ifadə edir:

Bir-biriylə yaxından əlaqəli görünməyən növlərdə zəif elektrik orqanlarının olması, xüsusiylə də Çarlz Darvini narahat edən bir mövzu idi. Təkamül nəzəriyyəsi üçün bu mövzunu tamamilə bir problem olaraq görürdü. Bəs problem haradan qaynaqlanırdı? Bəli, əslində iki ayrı problemdən söhbət gedirdi. Birincisi, zəif elektrik cərəyanının çox aydın bir şəkildə faydasız olması idi. Halbuki güclü bir elektrik boşalması, əlbəttə ki, təkamül nəzəriyyəsi üçün böyük bir üstünlük təmin edəcəkdi. Bu vəziyyətdə nə cür aradan götürülmə prosesi, göstərdiyi təsiri hiss edilə bilməyəcək səviyyədə zəif bir elektrik cərəyanı istehsal edən bir orqanın təkamül keçirməsinə səbəb olmuş ola bilərdi? Necə də olsa, Darvinin təkamül nəzəriyyəsinin əsas prinsiplərindən biri dünyanın çətin bir mübarizə meydanı olduğu və ancaq ətraf mühitə ən yaxşı adaptasiya olmuş, ən "münasib" olanların yaşaya biləcəyi və beləliklə də, "həyat mübarizəsində əlverişli irqlərin" yaşaya biləcəyi iddiaları idi. Anatomiyaya aid bütün xüsusiyyətlərin və xüsusi bacarıqların yaranmalarının arxasında buna bənzər bir səbəb, bir məqsəd axtarmalıydı. Buna bənzər "zəif" bir elektrik orqan isə müəmmalı idi... Güclü elektrik cərəyanı istehsal edən növlərdəki bu orqanların müdafiə vəzifəsi yerinə yetirdiyini dedi, lakin bu problem üzərində düşünən hər kəs kimi Darvin də zəif elektrik cərəyanı istehsal edən növlərin varlığından ötrü yanılmışdı." (185)

Həqiqətdə Darvinin üzləşdiyi çətinliklər sonsuz saydadır. Xüsusilə də elmin inkişafı və kəşflərin artmasıyla dövrümüzdəki darvinistlərin üz-üzə gəldiyi çətinliklər isə içindən çıxılmaz vəziyyətdədir. Çünki dəniz altındakı hər canlı, qüsursuzca yaradıldıqlarını göstərən göz qamaşdırıcı xüsusiyyətlərlə təchiz edilmişdir. Balığın elektrik enerjisi istehsal etməsi, bunu silah kimi istifadə etməsi ya da bundan bir hissiyyat vasitəsi kimi faydalanması, həqiqətən böyük bir yaradılış möcüzəsidir. Beyin və sinir sistemiylə birlikdə funksiya yerinə yetirə bilən elektrik qəbulu, bir-biriylə bağlı mürəkkəb bir nizam tələb edir. Buna görə də bu sistemin mənşəyini "mərhələli şəkildə" inkişaflarla izah etmək qeyri-mümkündür. Çünki balığın elektrik sistemi bütün parçalarıyla əmələ gəlib, tam olaraq işləmədiyi müddətcə, ona heç bir üstünlük verməyəcək və hətta bəlkə də özü üçün də zərərli olacaq. Digər bir sözlə, bu sistemin hər hissəsi eyni anda qüsursuz bir şəkildə əmələ gəldiyi və mükəmməl çalışdığı müddətcə faydalı olacaq.

Şübhəsiz ki, bir yerdə planlı bir quruluş, bir əsər varsa, bu əsəri əmələ gətirənin varlığından həmişə əmin olarıq. Ancaq, darvinistlər bu aydın həqiqəti qəbul etmək istəmədiklərinə görə hər şeyin özbaşına ixtiyari təsadüflər nəticəsində meydana gəldiyi kimi olduqca cəfəng və elmə zidd bir iddianı irəli sürməkdən çəkinməzlər. Çünki onların məqsədi, hər şeyin Yaradıcısı olan Uca Rəbbimizin Uca və mütləq varlığını inkar edə bilmək, elmin arxasına sığınaraq öz azğın sistemlərini insanlar arasında yaya bilməkdir. Halbuki darvinizm, elmlə heç bir əlaqəsi olmayan, elmin bütün sahələrinin qəti olaraq rədd etdiyi, təsadüfləri saxta məbud qəbul etmiş tarixin ən böyük kütləvi yalanıdır. (Allahı tənzih edirik).

Belə üstün qabiliyyətlərə sahib olaraq yaradılan bu balıqlara baxıb, onların təsadüf nəticəsində əmələ gəldiklərini demək ilk növbədə ağıl və məntiqlə ziddiyyət təşkil edər. Bu və buna bənzər dünyagörüşünə sahib kəslərin vəziyyəti Quranda "Buna qəti inandıqları halda, haqsızcasına və təşəxxüslə onları inkar etdilər..." (Nəml surəsi, 14) ayəsiylə bildirilir.

 

Qeydlər

146 John Downer, Supernature The Unseen Power of Animals, Sterling Publishing Co., Inc., New York, 1999, s. 17.

147 http://www.chm.bris.ac.uk/webprojects2001/riis/electriceels.htm

148 Bilim ve Teknik Dergisi, Say:207, Şubat 1985, s. 3; Walter Metzner.

149 John Downer, Supernature The Unseen Power of Animals, Sterling Publishing Co., Inc., New York, 1999, s. 19-20.

150 http://sciencenow.sciencemag.org/cgi/content/full/2004/505/2; "Electric Sense Sharper Than Thought", 5 Mayıs 2004

151 Howard C. Hughes, Sensory Exotica, Bradford Book, MIT Press, İngiltere, 2001, s. 253.

152 Marie-Sophie Germain, Science et Vie, No: 966, Mart 1998, s. 85-89

153 John Downer, Supernature The Unseen Power of Animals, Sterling Publishing Co., Inc., New York, 1999, s. 17.

154 Daniel Pauly, Darwin's Fishes: An Encyclopedia of Ichthyology, Ecology and Evolution, Cambridge University Press, 2004, s. 68.

155 75 "Kirliliğe Balık Dedektörü", Science'den çev. : Mustafa Öztürk, Bilim ve Teknik, Şubat 1991 sf. 43.

156 http://sci.ege.edu.tr/~sukatar/Electrophorus%20electricus.htm

157 "Electric Eel." Encyclopedia Britannica. Britannica. 1997: 426.

158 John Downer, Supernature The Unseen Power of Animals, Sterling Publishing Co., Inc., New York, 1999, s. 20.

159 John Downer, Supersense: Perception in the Animal World, Henry Holt&Comp., New York, 1989, s. 32.

160 http://sci.ege.edu.tr/~sukatar/Electrophorus%20electricus.htm

161 Prof. Dr. Ali Demirsoy, Kalıtım ve Evrim, Meteksan Yayınları, Ankara, 1995, s. 474.

162 Supernature, The Unseen Powers of Animals, John Downer, Sterling Publishing Company, New York, 1999, s. 20.

163 Howard C. Hughes, Sensory Exotica, Bradford Book, MIT Press, İngiltere, 2001, s. 236.

164 John Downer, Supersense: Perception in the Animal World, Henry Holt&Comp., New York, 1989, s. 32.

165 http://www.elasmo-research.org/education/topics/p_batteries.htm; Diver Magazine, April 1995

166 John Downer, Supernature The Unseen Power of Animals, Sterling Publishing Co., Inc., New York, 1999, s. 20.

167 International Wildlife Encyc., Volume 21, s. 2382

168 John Downer, Weird Nature, Firefly Books, London, 2002, s. 74.

169 John Downer, Supernature The Unseen Power of Animals, Sterling Publishing Co., Inc., New York, 1999, s. 17.

170 Üner Beköz, Ömer Baklavacı, Figen Sarıgül, Sualtı Teorisi, TurkDive, Dalış ve Deniz Araştırmaları Merkezi, 2001, 2. baskı, s. 5-50.

171 Peter Taylor, "Phantoms of the Deep", Aug/Sep 2001, vol. 39 no. 4; http://www.nwf.org/nationalwildlife/article.cfm?issueID=37&articleID=388

172 Charles Darwin, Türlerin Kökeni, Çev: Orhan Tuncay, Gün Yayıncılık, İstanbul, 2003, s. 205.

173 John Downer, Supersense: Perception in the Animal World, Henry Holt&Comp., New York, 1989, s. 32.

174 David Attenborough, The Trials of Life, William Collins Sons & Co. Ltd, London, 1990, s. 117.

175 John Downer, Supersense: Perception in the Animal World, Henry Holt&Comp., New York, 1989, s. 32.

176 Richard Dawkins, The Blind Watchmaker, W.W. Norton & Company, New York, 1996, s. 97.

177 Paul Davies, Superforce, Simon and Schuster, New York, 1984, s. 243.

178 Science et Vie N 944 Mayıs 96 page 32

179 Daniel Pauly, Darwin's Fishes: An Encyclopedia of Ichthyology, Ecology and Evolution, Cambridge University Press, 2004, s. 66.

180 Howard C. Hughes, Sensory Exotica, Bradford Book, MIT Press, İngiltere, 2001, s. 207; [Charles Darwin, Origin of Species, s. 79].

181 Lee M.Spetner, Not By Chance, The Judaica Press Inc, New York, 1998, s. 111; Richard Dawkins, The Blind Watchmaker, W.W. Norton & Company, New York, 1996, s. 97.

182 Howard C. Hughes, Sensory Exotica, Bradford Book, MIT Press, İngiltere, 2001, s. 207.

183 Howard C. Hughes, Sensory Exotica, Bradford Book, MIT Press, İngiltere, 2001, s. 232.

184 Howard C. Hughes, Sensory Exotica, Bradford Book, MIT Press, İngiltere, 2001, s. 207-208. (Lissman, 1958, s.156)

185 Howard C. Hughes, Sensory Exotica, Bradford Book, MIT Press, İngiltere, 2001, s. 206.